Modules

<< Klik om inhoudsopgave te tonen >>

Navigatie:  »Geen«

Modules

In dit hoofdstuk worden alle ZZPfact modules beschreven. Deze modules zijn te vinden in het modulemenu aan de linkerkant van het hoofdscherm van de applicatie.

De volgende modules zijn beschikbaar:

Dashboard

Facturen / Offertes

Betaalrekeningen

Klanten

Producten / Diensten

Factuurlayouts

Tijdregistratie

Instellingen