Een factuur is digitaal overzicht of overzicht op papier met daarop een lijst met goederen en/of diensten. Per goed of dienst zijn de kosten op de factuur gedefinieerd. Verder is er een totaalbedrag opgenomen dat door de ontvanger moet worden voldaan binnen de, op de factuur, gestelde betaaltermijn.

Lever je als bedrijf een goed aan een ander bedrijf of particulier? Dan zul je facturen moeten opstellen die voldoet aan de eisen van de Nederlandse Belastingdienst. De belangrijkste eisen op een rij:

 • De eigen bedrijfsgegevens. De gegevens van de leverancier moeten op de factuur worden vermeld. De officiële bedrijfsnaam, het adres, KvK-nummer en BTW-nummer.
 • De gegevens van de afnemer. De officiele bedrijfsnaam en adres van de afnemer of de gegevens van de particulier.
 • De factuurdatum. De datum dat de factuur is overhandigd aan de afnemer.
 • Het factuurnummer. Een opvolgend factuurnummer. Het nummer dient aan te sluiten bij het vorige factuurnummer. Dus vorige factuurnummer + 1.
 • De leveringsdatum. De datum dat de goederen of diensten zijn geleverd aan de afnemer.
 • Factuurtotaal exclusief BTW. Het totaalbedrag van alle goederen en diensten bij elkaar opgeteld exclusief BTW.
 • De BTW-totalen. Bij het factuurtotaal moeten per BTW-tarief worden vermeld: Het BTW-tarief en BTW-bedrag.

De factuurregel

 • Het geleverde goed of dienst. Een omschrijving van de goederen of diensten die zijn geleverd.
 • Het aantal geleverde goederen of diensten.Het aantal dat wordt geleverd van een bepaald goed of dienst. Dus bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren of het aantal geleverde producten.
 • De Leveringsdatum. Leveringsdatum per goed of dienst als deze afwijkt van de algemene leveringsdatum. Of als de leveringsdatum ontbreekt.
 • Eenheidsprijs. Het bedrag van het geleverde goed of dienst per eenheid. Bijvoorbeeld een bedrag per uur of een prijs per product.
 • BTW-tarief. Het BTW-tarief/percentage dat op de factuurregel is toegepast.

Alle belangrijke onderdelen van een factuur. De onderdelen die ook vereist worden door de Belastingdienst